Кои лични податоци се потребни да ги оставам при процесот на регистрација?

Доколку се регистрирате како физичко лице, информациите кои се потребни се Вашето име и презиме, e-маил адреса,.

Дали ќе се почитува приватноста на моите податоци?

Да. Вашите податоци се користат исклучиво за успешна достава на нарачките кои ги извршувате и за реализирање на уплатата, а се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни.

Како да платам со картичка?

За успешно купување потребно е да го одберете типот на кредитна картичка кој го поседувате во полето „Сопственик на кредитна картичка„ да се впише Името и Презимето кое се наоѓа на кредитната картичка. Во полето „ Број на кредитна картичка„ да се впише бројот на кредитната картичка кој се наоѓа на предната страна и во полето „Датум на истек„ на картичката да се впише датумот на истек на кредитната картичка и CVV2/CVC2 код.

Дали моите банкарски податоци кои ги внесувам се безбедни?

Ние не чуваме никакви информации во врска со финансиските трансакции кои ги вршите, бројот на банкарска сметка или платежната картичка. Трансакцијата се врши преку безбеден линк на страната на платежниот процесор Casys за наплата од кредитни картички.

Како ќе бидам известен/а за мојата нарачка?
Штом се промени статусот на Вашата нарачка, Вие ќе добиете известување на електронската пошта.

Search for: